นโยบายส่วนบุคคล

1.เราอาจเก็บและรักษาข้อมูล/ฐานข้อมูลส่วนตัว (“ข้อมูลส่วนตัว”) เกี่ยวกับคุณหรือใครก็ตามที่คุณเตรียมข้อมูลให้เรา (“บุคคลที่สาม”) นั่นคือ ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนของคุณหรือบุคคลที่สาม รวมเข้าไปโดยไม่มีข้อจำกัด ชื่อเต็ม เบอร์โทรศัพท์ รหัสไปรษณีย์และที่อยู่อีเมล รายละเอียดการติดต่ออื่น รายละเอียดการระบุตัวตน และข้อมูลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับคุณที่ยังไม่กล่าวมานี้ ในการให้บริการแก่คุณและ/หรือบุคคลที่สาม หรือบุคคลอื่นที่คุณรู้จัก ที่กำลังค้นหา ที่เราได้รับจากคุณผ่านเว็บไซต์ การสมัครสมาชิก ศูนย์บริการลูกค้า เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางการเผยแพร่ใดๆ คุณแสดงและรับประกันว่า คุณได้ให้อนุญาตแก่เราและบุคคลที่สาม หรือให้สิทธิเพื่อให้ข้อมูลส่วนตัวแก่เรา และเพื่อมองเห็นหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลของบุคคลที่สาม คุณยินยอมจ่ายค่าชดเชยแก่เรา ในกรณีที่เราได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายใด ๆ ที่เป็นผลมาจากความผิดพลาดของข้อมูลที่คุณให้ไว้

2.เราอาจเก็บข้อมูลส่วนตัวในหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งกรณีดังต่อไปนี้ หรือสำหรับหนึ่งหรือมากกว่าหนึ่งวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อให้ผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการแก่คุณที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ และเพื่อแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาฟีเจอร์สที่สำคัญ
 • เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ และข้อเสนอโปรโมชั่นพิเศษ ข่าวสารหรือแบบสารวจและแบบสอบถามลูกค้า
 • เพื่อวัตถุประสงค์เชิงปฏิบัติการและเชิงบริหารอื่น ๆ รวมถึงการไม่มีข้อจากัด การส่งการแจ้งเตือนแก่คุณ และการบริหารบัญชีของคุณ
 • การให้คะแนนการประเมินและการวิเคราะห์ การวิจัยเกี่ยวกับตลาด ผลิตภัณฑ์ และแนวโน้มการวิเคราะห์ (ถ้ามี)
 • เพื่อนำกิจกรรมภายใน ด้านการบริหาร ด้านการปฏิบัติการ ด้านการตลาด ด้านการวางแผน ด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์หรือการบริการด้านความต้องการการแก้ปัญหาและงานวิจัย
 • เพื่อบริหารการมีส่วนร่วมของคุณในการประกวดหรือการรณรงค์ที่เราจัดขึ้นเป็นครั้งคราว
 • เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการของ FlexSpider และพันธมิตรทางธุรกิจของเรา
 • การสื่อสารและการให้ความมั่นใจในความพึงพอใจของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงการทำแบบสอบถาม เพื่อปรับปรุงคุณภาพผลิตภัณฑ์และการบริการของเรา การตอบสนองคำขอและการติชม และเพื่อแก้ปัญหาความขัดแย้ง หรือเพื่อบังคับใช้ข้อกาหนดและเงื่อนไขของเรารวมถึงข้อกาหนดและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับผลิตภัณฑ์และ/หรือการบริการ
 • เพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่บรรยายในข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นใด (รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของผลิตภัณฑ์) และข้อกำหนดและเงื่อนไขของการรณรงค์ (ถ้าสามารถใช้ได้)
  • เราใช้ข้อมูลทั่วไปที่รวบรวมแล้ว เพื่อทำสถิติและวัดกิจกรรมของเว็บไซต์ เพื่อปรับปรุงประโยชน์ของการเยี่ยมชมของลูกค้า ข้อมูลนี้ไม่รวมถึงข้อมูลส่วนตัว
  • เราอาจเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณเพื่อเป็นข้อมูลการตลาด สำหรับ Partner หรือบุคคลที่สาม
 • บริษัทที่เกี่ยวข้องกับเราบริษัทในเครือ สำนักงานสาขา หุ้นส่วน ผู้รับเหมา ผู้ได้รับอนุญาต ผู้ให้คำแนะนำ ผู้ขาย ผู้ให้บริการ พ่อค้าพันธมิตรทางธุรกิจของเรา ผู้รับเหมาบุคคลที่สาม ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกประเทศไทย

เพื่อวัตถุประสงค์

ข้อมูลส่วนตัวของคุณอาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลที่สามอื่นด้วย กับผู้ที่มีความสัมพันธ์ทางการค้ากับเราด้วย เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาด การโฆษณา และวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง แม้ว่าคุณชี้ให้เห็นแล้วว่า คุณไม่ต้องการให้เราเปิดเผยแก่บุคคลที่สามเหล่านั้น เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดและการโฆษณา และภายใต้กฎหมายที่ต้องการและบังคับใช้หรือให้ไว้ในความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่รัฐ

 • การสื่อสารทางการตลาดและเกี่ยวกับโปรโมชั่น
  • เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวที่ให้ เพื่อส่งข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และการบริการ และข้อเสนอพิเศษหรือเกี่ยวกับโปรโมชั่นข่าวสารหรือในรูปแบบการทำแบบสำรวจลูกค้าและแบบสอบถาม แม้ว่าคุณได้ระบุแล้วว่าคุณไม่ต้องการรับเนื้อหานั้นก็ตาม
  • เว็บไซต์ของเราอาจมีลิ้งค์ไปยังเว็บไซต์อื่นที่ดำเนินการโดยบุคคลที่สาม (“เว็บไซต์บุคคลที่สาม”) เราไม่รับผิดชอบวิธีปฏิบัติส่วนตัวหรือเนื้อหาของเว็บไซต์บุคคลที่สาม เว็บไซต์บุคคลที่สามต้องรับผิดขอบในการแจ้งข้อมูลแก่คุณเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติส่วนตัวของเว็บไซต์เหล่านั้นเอง

* หากมีการกระทำใดที่ไม่เป็นไปตามเงื่อนไขหรือกฎระเบียบข้อบังคับตามที่ได้ระบุมาในเบื้องต้น และทำให้เกิดความเสียหายขึ้นข้าพเจ้าขอยอมรับในผลของการกระทำนั้น ๆ โดยไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับทางเว็บไซต์